Informujemy, że od marca do grudnia 2020 r. prowadziliśmy zajęcia świetlicowe w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w formie zajęć świetlicowych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zabrze” współfinansowane ze środków miasta Zabrze.