Świetlica Terapeutyczna Novum Spatium

Informujemy, że od września 2020 r. prowadzimy zajęcia świetlicowe dla absolwentów szkół. Projekt „Świetlica Terapeutyczna Novum Spatium” został sfinansowany ze środków Fundacji...

Zajęcia świetlicowe

Informujemy, że od marca do grudnia 2020 r. prowadziliśmy zajęcia świetlicowe w ramach zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w formie...

„Szkoła do hymnu”

Dzisiaj 11 listopada 2020 roku świętujemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To doskonała okazja do tego, aby przypomnieć sobie melodie i słowa hymnu polskiego Mazurka Dąbrowskiego. Nasza szkoła łączy się z Akcją Ministerstwa Edukacji Narodowej –...

Zajęcia świetlicowe dla osób niepełnosprawnych

Od września do grudnia 2020 r. Fundacja Novum Spatium prowadzi zajęcia z młodzieżą niepełnosprawną w ramach zadania publicznego: ”Wspieranie działań mających na celu integracje osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w...

Gratulacje dla klasy III K

Dyrektor szkoły, nauczyciele, koledzy i koleżanki, pracownicy szkoły gratulują absolwentom klasy kucharskiej zdanego egzaminu zawodowego. Cieszymy się, że dzięki wytrwałej pracy i nauce osiągnęliście tak wiele. Życzymy powodzenia na nowym, zawodowym już etapie...