Wartości

Wspomagamy wychowanie w oparciu o etykę chrześcijańską

Kompetencje

Posiadamy wybitnie wykształconą kadrę z doświadczeniem

Rehabilitacja

Stawiamy na tężyznę fizyczną

Zawód

Nasze szkoły mają przygotować naszych podopiecznych do profesjonalnego wykonywania zawodu

O nas

Początki fundacji

Charles Kettering, amerykański wynalazca, inżynier i nauczyciel powiedział kiedyś: „Interesuję się przyszłością, bo to tam spędzę resztę mojego życia”. Rodzice, kiedy patrzą na swoje dzieci, bez względu na to czy są zdrowe czy też niepełnosprawne, często myślą o przyszłości. Zastanawiają się, jaki los im tworzą działając (lub nie) właśnie teraz. I to te myśli i wątpliwości stały się iskrą do wspólnych, rodzicielskich działań. Fundacja „Novum Spatium” została powołana z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. A zwrot „novum spatium”, w tłumaczeniu z łaciny, oznacza „nowa przestrzeń, nowe miejsce”.

 

Nasza fundacja podejmuje działania, których celem jest powołanie i działanie miejsc nowych i dających bezpieczną, a także pełnoprawną przestrzeń przyszłego życia niepełnosprawnych (obecnie) dzieci. W swoich założeniach statutowych fundacja przewiduje wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom – przede wszystkim w sferze edukacji, lecznictwa, opieki, mieszkalnictwa i pracy.
Nasze działania

Jak pomagamy?

Na każdego młodego człowieka czeka wiele wyzwań w jego życiu. W końcu świat zmienia się bardzo dynamicznie, pewne zawody ewoluują, poszczególne kwalifikacje zyskują na znaczeniu, a inne – wręcz przeciwnie. Jak za tym wszystkim nadążyć?

Osobom niepełnosprawnym wcale nie jest łatwiej sprostać oczekiwaniom stawianym przez współczesne realia. Tempo zmian na rynku pracy jest zawrotne, powstają coraz to nowsze stanowiska, wymagające od młodych osób stałego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Stawia się na szereg cech społecznych, takich jak współdziałanie, komunikatywność, własna inicjatywa czy samodzielność. Osiągnięcie ich wszystkich jest wyzwaniem nawet dla młodzieży w pełni zdrowej, więc tym bardziej ciężko wyzbyć się stereotypów w postrzeganiu zdolności do pracy osób niepełnosprawnych.

Szczególną troską obdarzamy młodzież w wieku szkolnym, przygotowując ich do aktywizacji zawodowej. Ważne jest dla nas nie tylko samo kształcenie ponadgimnazjalne na jak najwyższym poziomie, ale przede wszystkim zapewnienie zatrudnienia. Dążymy do możliwie największej samodzielności każdego z naszych podopiecznych.

Prowadzimy bezpłatne, ponadpodstawowe szkoły specjalne w Zabrzu, świetlicę terapeutyczną dla absolwentów oraz programy „mieszkanie chronione” i „mieszkanie treningowe”. Następnym planowanym krokiem jest powołanie przedsiębiorstwa, w którym zatrudnienie znajdą nasi absolwenci, a także budowa hostelu dla osób niepełnosprawnych. Nasze działania finansowane są głównie dzięki darowiznom i wpłatom uzyskanym z 1% odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

DWIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE SPECJALNE

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA

Nauczanie w Szkole Przysposabiającej, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami, przygotowuje uczniów do podejmowania aktywności zawodowej. Każdy z naszych podopiecznych jest odrębną jednostką, posiada odmiennie predyspozycje, a więc edukację każdego z nich traktujemy indywidualnie. Dążymy do jak największej samodzielności naszych uczniów oraz umiejętności odpowiadania na wymagania stawiane przez współczesny rynek pracy. W naszej szkole stosujemy nowatorskie metody i narzędzia kształcenia.

Wychowujemy w duchu chrześcijańskim, przekazując młodemu człowiekowi odpowiedni system wartości. Wspieramy wychowawczą rolę rodziny, akcentujemy godność każdego człowieka i troszczymy się o integralny (wszechstronny) rozwój ucznia. Naszym celem jest to, by uczniowie, których mamy pod opieką byli śmiałymi i świadomymi siebie Polakami znającymi swoje prawa i obowiązki.

SZKOŁA BRANŻOWA

Nauka w naszej szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących takich jak język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, biologia, geografia chemia, podstawy przedsiębiorczości czy wychowanie fizyczne, ale przede wszystkim przedmioty zawodowe. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej, podstaw żywienia człowieka, wyposażenia zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy raz podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjaliści i wolontariusze

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną w naszych szkołach stanowi 31 wykształconych, wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. Są to odpowiednio przygotowani i kreatywni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z młodzieżą w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie uprawniające do pracy z młodzieżą z niepełnosprawnościami – są oligofrenopedagogami. Dodatkowo, w ostatnich latach nasze szkoły zostały bardzo dobrze doposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny oraz pomoce dydaktyczne. 

Ty również możesz pomóc

Zostań wolontariuszem!

Nasze działania realizowane są głównie dzięki wsparciu wolontariuszy, którzy pomagają naszej kadrze pedagogicznej w rozwijaniu umiejętności naszych podopiecznych i inspirują uczniów do działania.

Wolontariat w Fundacji Novum Spatum to świetna okazja, by coś zmienić, pomagając nauczycielom w rozwijaniu umiejętności podpiecznych z niepełnosprawnościami. Możesz przyczynić się do rozwoju polskiej edukacji i pomóc w budowaniu silniejszej, zróżnicowanej populacji uczniów, którzy mimo przeciwności losu mogą skutecznie rozwijać swoją karierę zawodową. Będziesz się również dobrze bawić, poznawać ludzi i pomagać nauczycielom i uczniom odnosić sukcesy w szkole.

Szukamy wolontariuszy, którzy chcą regularnie odwiedzać szkoły lub wspierać nauczycieli i uczniów zdalnie. Obecnie prowadzimy rekrutację wolontariuszy, którzy rozpoczną pracę w 2021 i na początku 2022 roku.

Pamiętaj, że przed przystąpieniem do programu musisz wziąć udział w warsztatach. Typowy wolontariusz poświęca od jednej do dwóch godzin tygodniowo, ale proszę również pamiętać, jeśli odwiedzasz szkoły, że podróż do i ze szkoły zajmuje dodatkowy czas.

Kilka zdań

Co mówią o nas nasi podopieczni i ich rodzice

Jestem zadowolona ze szkoły Novum Spatium do której chodzi mój syn Rafał. Wychowawcy są opiekuńczy. Rafał bardzo chętnie uczęszcza do szkoły. Jednym zdaniem mogę podsumować, które mówi za siebie: szkoła spełnia oczekiwania rodziców oraz jest przyjazna dla uczniów.

Brygida Prowda

Moja szkoła jest duża, nowa, kolorowa. Lubię chodzić do mojej szkoły, bo czuję się tam jak w domu. Szkoła, nauczyciele uczą mnie zdobywać umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. Nauczyciele są uśmiechnięci, mili, zawsze pomocni.

Grzegorz

Jesteśmy zadowoleni ze szkoły do której chodzi nasz syn Marcin. Szkoła spełnia oczekiwania, które dotyczą naszego syna. Marcin chętnie chodzi do szkoły, uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.

Iwona i Jan Koniecko

Jestem zadowolona ze szkoły, wszystko mi się podoba. Mam dobry kontakt z wychowawcą syna. Pandemia ogranicza bezpośredni kontakt, ale często kontaktuję się telefonicznie i uzyskuję wszelkie informacje.

Pani Bronisława – mama Jakuba

Szkołę polecili nam znajomi, którzy mieli dzieci w tej szkole. Nie rozczarowaliśmy się. Jesteśmy zadowoleni z atmosfery jaka panuje, serdecznego podejścia i zrozumienia potrzeb naszej córki i zajęć w szkole.

Pani Ewa Ruczka

Syn lubi chodzić do szkoły, jest zadowolony. My jako rodzice jesteśmy bardzo zadowoleni. W szkole panuje miła atmosfera, kontakt z nauczycielami jest dobry. Jest dużo zajęć, które aktywują do działania.

Pani Ela – mama Damiana

Jak skończyłem podstawówkę to nie chciałem iść do innej szkoły. Byłem zobaczyć na warsztaty i do innych szkół i ta szkołą bardzo mi się spodobała. I pomyślałem sobie, że to będzie szkoła dla mnie.

Kuba K.

Fajna szkoła, mała, ładna. Cieszę się, że Magda chodzi do niej, nie chciałabym, aby chodziła do innej. Panuje w niej dobra atmosfera, jest przyjemnie. Pani dyrektor i nauczyciele są fajni.

Pani Bożena – mama Magdy

Szkoła mi się bardzo podoba, bo chodzimy na basen, gotujemy, są fajne wycieczki. Przyszedłem do tej szkoły, bo mnie namówił kolega z dawnej szkoły.

Piotrek M.

Bardzo dobra szkoła, jeszcze się z taką szkołą nie spotkałam. Nauczyciele mili, można zwrócić się z różnymi sprawami, zawsze zostanę wysłuchana.

Pani Krystyna – Mama Nikoli

Lubimy szkołę za cudownych oddanych nauczycieli, którzy lubią swoich uczniów.

Pani Magda Pigan

W szkole mi się podoba. Mam fajne koleżanki i panią. Bardzo lubię zajęcia z naszą panią Eweliną.

Ania Ruczka

Lubię chodzić do szkoły bo lubię się uczyć, lubię plastykę, zajęcia kulinarne, sprzątanie, szycie.

Nikola

Lubię szkołę za wesoły bus i że mam fajne koleżanki i kolegów.

Paulinka Pigan

Lubię przychodzić do szkoły. Nauczyciele są fajni. Bardzo lubię gotowanie, szycie i wf.

Dawid

Aktualności

Dzień Dziecka ze Śląskim Yacht Club’em

Dzień Dziecka ze Ślaskim Yacht Club'em Nasze szkolne obchody Dnia Dziecka wzorem lat ubiegłych odbyły się ze Sląskim Yacht Club'em w stanicy żeglarskiej nad Dzierżnem Dużym w Rzeczycach. Wspaniała atmosfera, doskonała pogoda, szum fal, tchnące spokojem krajobrazy i grill pod chmurką dopełnił dzieła. Takich uśmiechów i tyle radości, co dziś życzymy Wam każdego dnia. Dziękujemy!!! [gallery...

Turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie

Nasze wspomnienie z turnusu rehabilitacyjnego w Sarbinowie Dzięki wspaniałej atmosferze, pogodzie i dużej motywacji do pokonywania własnych trudności udało nam się codziennie pokonać marszem wiele kilometrów. Co nie znaczy, że zabrakło nam sił na jazdę konno, pływanie i taniec na zajęciach i wieczorkach tanecznych. Zwiedziliśmy Kołobrzeg i płynęliśmy statkiem. Dziękujemy  Pani Sandrze, Pani...

Dzień Świadomości Autyzmu

Dzień Świadomości Autyzmu Dzisiaj na niebiesko, ale różnorodnie, bo każdy jest inny i wyjątkowy. Akceptujemy, pomagamy i rozumiemy osoby z autyzmem. Dzisiaj obchodziliśmy Dzień Świadomości Autyzmu. Dobrze się̨ bawiliśmy w towarzystwie gości ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach. Dziękujemy pani Iwonie, Hani i Monice za zorganizowanie imprezy, Sarze za zaśpiewanie piosenki a rodzicom za...

Wesprzyj nasze dzIałania

Ludzi dobrej woli, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, które popierają naszą działalność prosimy o wsparcie finansowe. Jest to konieczne, byśmy dalej mogli pomagać innym.

Dane do przelewu

Fundacja Novum Spatium

ul. Zgrzebnioka 58
41-500 Chorzów

nr rachunku: 64 1020 2313 0000 3202 0532 2583
PKO Bank Polski SA
tytuł: Darowizna na cele statutowe

WSPIERAJĄ NAS

Zabrze, w sercu Śląska