Rekrutacja do szkół fundacji na rok 2021/22

Proponujemy kształcenie
w dwóch szkołach

Niepubliczna Szkoła Branżowa
I Stopnia

Branżowa szkoła I stopnia jest pierwszym etapem uzyskania kwalifikacji zawodowych. Nauka w naszej szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących takich jak język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, biologia, geografia chemia, podstawy przedsiębiorczości czy wychowanie fizyczne, ale przede wszystkim przedmioty zawodowe.

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy została stworzona w 2016 roku z myślą o indywidualnych potrzebach osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, a nauka w nich jest bezpłatna. Szkoła jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku do 24 lat.

jak przebiega proces rekrutacji

Wymagana dokumentacja

Szkoła Branżowa

03.

Dołącz aktualne orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

04.

Dostarcz trzy fotografie legitymacyjne oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat je posiada).

05.

Przygotuj świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub zwolnienie z egzaminu).

Szkoła Przysposabiająca

03.

Dołącz aktualne orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

04.

Dostarcz trzy fotografie legitymacyjne oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat je posiada).

05.

Przygotuj świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas

32 274 20 57
503 026 486

Napisz wiadomość

szkolyspecjalne@novumspatium.pl

Nasi podopieczni uczą się w 11 pracowniach:

Nasi uczniowie:

 • uczą się i doskonalą swoje umiejętności w zakresie obierania warzyw i owoców, obróbki na ciepło i zimno,
 • zdobywają umiejętności przygotowywania potraw, czytania przepisów kulinarnych oraz planowania menu czy robienia codziennych zakupów w sklepie spożywczym
 • nakrywają do stołu, oceniają smak i wygląd gotowych potraw
 • rozwijają zaradność życiową: umiejętność dbania o porządek, odpowiedzialność czy systematyczność,
 • uczą się nowych smaków, odkrywają potrawy z różnych stron świata,

Nasi uczniowie:


 • uczą się wykonywać prace związane z obróbką drewna,
 • poznają obsługę podstawowych narzędzi stolarskich,
 • doskonalą umiejętności wbijania gwoździ oraz ich wyjmowania,
 • piłują z użyciem piły ręcznej oraz piły włosowej,
 • szlifują elementy drewniane,
 • doskonalą umiejętności obsługi elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarni w zakresie wkręcania śrub, wiercenia otworów za pomocą wkrętarko-wiertarki, wyrzynania elementów drewnianych z użyciem wyrzynarki do drewna, szlifowania elementów drewnianych z pomocą szlifierki oscylacyjnej

Nasi uczniowie:

 • uczą się kontroli siły i wytrzymałości mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę
 • doskonalą koordynację ruchową
 • wzmacniają swoją motywację do systematycznych ćwiczeń
 • stosują ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie
 • korzystają z bieżni zwiększając wydolność krążeniowo-wydechową
 • podczas ćwiczeń na rowerkach stacjonarnych wzmacniają i rozbudowują mięśnie
 • rozwijają dużą motorykę
 • ćwiczą równowagę

Nasi uczniowie:

 • uczestniczą w autostymulacji fal mózgowych
 • świadomie trenują koncentrację 
 • zwiększają możliwości pracy mózgu
 • poprzez stymulację swoich fal mózgowych wzmacniają swój potencjał intelektualny
 • uczą się wyciszania emocji i wchodzenia w stan relaksu
 • poprzez kontrolę odpowiednich fal mózgowych mogą usprawniać sferę komunikacji werbalnej

Nasi uczniowie:

 • uczą się pracy z podstawowymi technikami ceramicznymi
 • tworzą misy, kubki, płytki ceramiczne
 • dekorują wykonywane z użyciem szkliw
 • malują elementy angobami
 • nakładają tlenki żelaza
 • wykorzystują walcarkę automatyczną do tworzenia większych, płaskich elementów
 • tworzą element 3d z wykorzystaniem form
 • uczą się pracy przy profesjonalnym kole garncarskim

Nasi uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi pralki i żelazka, 
 • doskonalą umiejętności odczytywania symboli chemicznych na metkach,
 • doskonalą umiejętności związane z codziennym utrzymaniem czystości,
 • nabywają umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi,
 • nabywają umiejętność szycia ręcznego i maszynowego, 
 • wykonują drobne naprawy,
 • szyją i wypełniają poduszki, maskotki, tekstylne ozdoby świąteczne,
 • nabywają umiejętności pracy z wykrojem krawieckim,
 • szyją fartuchy kuchenne, pościel, maseczki, ściereczki kuchenne.

Nasi uczniowie:

 • rozwijają aktywność ruchową
 • wspomagają rozwój układu oddechowego i ruchowego
 • uczą się prawidłowo dozować wysiłek
 • hartują organizm
 • uczą się poprawnie wykonywać ćwiczenia symetryczne i asymetryczne
 • pod okiem nauczyciela kształtują poszczególne partie mięśni

Nasi uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi sprzętu poligraficznego i biurowego – drukarka, ksero, niszczarka, laminarka, gilotyna, bindownica,
 • doskonalą umiejętności korzystania z programów tekstowych i graficznych,
 • doskonalą umiejętności korzystania z multimedialnych programów użytkowych i edukacyjnych,
 • rozwijają umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie oraz ich przetwarzania,
 • rozwijają zainteresowań informatycznych i technicznych oraz wdrażanie do świadomego korzystania z najnowszych zdobyczy techniki,
 • doskonalą umiejętności bezpiecznego korzystania z komputerów, telefonów komórkowych i Internetu.

Nasi uczniowie:

 • zajmują się pielęgnacją roślin doniczkowych w sali oraz na terenie szkoły
 • tworzą okolicznościowe kompozycje roślinne, bukiety, dekoracje, stroiki,
 • nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętami i narzędziami ogrodniczymi,
 • uprawiają kwiaty i zioła w przyszkolnym ogrodzie,
 • uczestniczą w pracach sezonowych na terenie placówki oraz poza nią, wykonując takie czynności jak: grabienie liści, sadzenie kwiatów, odśnieżanie, wyrywanie chwastów z rabat kwiatowych,
 • rozwijają własną kreatywność, uzdolnienia oraz zainteresowania
 • poznają różne techniki stosowane we florystyce.

  Nasi uczniowie:

  • wykonują prace różnymi technikami rękodzielniczymi między innymi: dekoracje z papierowej wikliny, ozdoby z masy papierowej, malowanie na porcelanie, malowanie na szkle,
  • tworzą prace malarskie na płótnie, drewnie,
  • przygotowują na zamówienie drewniane tabliczki z sentencjami, życzeniami,
  • wykonują ozdoby techniką decoupage, 
  • uczą się quilling’u
  • zdobywają umiejętności z zakresu techniki origami
  • wyrażają własne emocje poprzez aktywność artystyczną
  • uczą się pomysłowości, systematyczności i wytrwałości w pracy
  • pobudzają własną wrażliwość estetyczną

  Nasi uczniowie:

  • ćwiczą koncentrację na bodźcach wzrokowych i słuchowych
  • poprawiają koordynację wzrokowo-słuchową
  • rozwijają spostrzegawczość wzrokową
  • budują wyobrażenia i zdobywają wiedzę na temat otaczającego ich świata
  • poprawiają orientację w schemacie własnego ciała
  • ćwiczą zdolności manipulacyjne
  • rozwijają wrażliwość dotykową
  • doskonalą orientację w przestrzeni
  • stymulują lub wyciszają zmysły

  Co nas wyróżnia:

  Mało liczne oddziały klasowe

  Organizacja wycieczek i wyjazdów

  Indywidualne podejście do ucznia

  Dowóz do szkoły

  Wysoko wykwalifikowana kadra

  Bogato wyposażone pracownie