dowiedz się jak przetwarzamy dane

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym novumspatium.pl

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też wdrażamy procedury i polityki zapewniające Państwu najwyższy stopień ochrony danych. 

Polityka prywatności

Niniejszym informujemy, że w ramach niniejszego serwisu internetowego:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Novum Spatium z siedzibą przy ul. Zgrzebnioka 58, 41-500 Chorzów oraz Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna z siedzibami w Zabrzu przy ul. Olchowej 2, 41-806 Zabrze dla których organem prowadzącym jest Fundacja Novum Spatium (dalej jako: Administratorzy).
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratorów pod adres e-mail: fundacja@novumspatium.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratorów z dopiskiem „IOD”.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcie i realizacja umowy świadczenia usług;
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratorów samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • archiwizacja;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania;
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa wnioski i zapytania.
 1. Administratorzy na swoich stronach internetowych wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji poniżej w części „Polityka cookies”.
 2. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas korzystania z serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane użytkowników serwisu nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Niemniej Administratorzy zastrzegą, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym, przy czym wyłącznie wówczas, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
 4. Zasady opisane w niniejszej polityce obowiązują od dnia publikacji w serwisie do odwołania.

Polityka cookies

 1. Serwis https://novumspatium.pl  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Administratorzy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • świadczenia usług żądanych przez użytkownika (niezbędne pliki cookies): używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach serwisu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania;
 • optymalizacji korzystania z serwisów (niezbędne i analityczne cookies): używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia użytkownikowi wygody korzystania z serwisu, w tym przede wszystkim zapamiętania preferencji (np. sortowanie tabeli po specyficznej kolumnie);
 • sprawdzania bezpieczeństwa systemu informatycznego, np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
 2. Zwykle ustawienia przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu przeglądarki (ustawienia, opcje itp.);
 3.  Administratorzy informują, że zastosowanie ograniczenia stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Nowocześnie wyposażonych Pracowni szkolnych

Podopiecznych

Lat działalności

NIEPUBLICZNE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE SPECJALNE

Dowiedz się więcej

Lokalizacja: ul. Zgrzebnioka 58, 41-500 Chorzów

Telefon: 32 241 47 19

Email: fundacja@novumspatium.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt. 10:00 – 16:00