We współpracy z PEFRON

Program Rehabilitacja 25 plus
 NOvum Spatium

Nasza świetlica

Informujemy, że od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. prowadzimy zajęcia świetlicowe dla absolwentów.
W ramach tego działania prowadzone są zajęcia
rozwijająco-usprawniające, rewalidacyjne,
rekreacyjne, terapeutyczne oraz sportowe.
Uczestnicy mają zapewniony trening usamodzielniający (obejmujący praktyki zawodowe z terapeutą, praktyki gastronomiczne, ogrodnicze, biurowe,sprzątające
oraz trening mieszkaniowy), a także zajęcia z rehabilitantem
i psychologiem.
Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.