Szkoła branżowa i przysposabiająca

Ponadpodstawowe szkoły specjalne fundacji Novum Spatium

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy została stworzona z myślą o indywidualnych potrzebach osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, a nauka w nich jest bezpłatna. To ostatni etap kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku do 24 lat.

Jak w każdym prowadzonym przez nas etapie edukacji, tak i w tej szkole kładziemy nacisk na indywidualność każdego z naszych podopiecznych. Pomagamy im wydobyć ich predyspozycje, dostosować do wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy, jednocześnie dążąc do jak największej samodzielności.

 

Niepubliczna Szkoła Branżowa
I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia, jako odpowiednik zasadniczej szkoły zawodowej, jest pierwszym etapem uzyskania kwalifikacji umożliwiających wejście na rynek pracy. Podczas tych trzech lat trwania nauki kształcimy i wychowujemy w duchu indywidualności. Naszym głównym celem jest usamodzielnienie i na to kładziemy największy nacisk.

Uczniowe przyswajają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, takich jak język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, biologia, geografia, chemia, podstawy przedsiębiorczości czy wychowanie fizyczne. Jeszcze bardziej istotne są dla nas przedmioty zawodowe, pozwalające zdobyć umiejętności z zakresu technologii gastronomicznej, podstaw żywienia człowieka, wyposażenia zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Program nauczania

Szkoła przysposabiająca

Dla każdego ucznia naszej szkoły mamy indywidualnie dostosowany program nauczania by w jak największym zakresie umożliwić podopiecznym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu życia codziennego.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

 • gospodarstwa domowego – wykonując prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, przygotowywanie i wydawanie posiłków,
 • rękodzielnictwa – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik i materiałów, w tym z wykorzystaniem drewna
 • ogrodnictwa – uprawa i pielęgnacja roślin, pielęgnacja terenów zielonych, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych i stroików,
 • prac biurowych – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie,
 • szycia ręcznego i maszynowego – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

Nasi podopieczni uczą się w 11 pracowniach:

Nasi uczniowie:

 • uczą się i doskonalą swoje umiejętności w zakresie obierania warzyw i owoców, obróbki na ciepło i zimno,
 • zdobywają umiejętności przygotowywania potraw, czytania przepisów kulinarnych oraz planowania menu czy robienia codziennych zakupów w sklepie spożywczym
 • nakrywają do stołu, oceniają smak i wygląd gotowych potraw
 • rozwijają zaradność życiową: umiejętność dbania o porządek, odpowiedzialność czy systematyczność,
 • uczą się nowych smaków, odkrywają potrawy z różnych stron świata,

Nasi uczniowie:


 • uczą się wykonywać prace związane z obróbką drewna,
 • poznają obsługę podstawowych narzędzi stolarskich,
 • doskonalą umiejętności wbijania gwoździ oraz ich wyjmowania,
 • piłują z użyciem piły ręcznej oraz piły włosowej,
 • szlifują elementy drewniane,
 • doskonalą umiejętności obsługi elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarni w zakresie wkręcania śrub, wiercenia otworów za pomocą wkrętarko-wiertarki, wyrzynania elementów drewnianych z użyciem wyrzynarki do drewna, szlifowania elementów drewnianych z pomocą szlifierki oscylacyjnej

Nasi uczniowie:

 • uczą się kontroli siły i wytrzymałości mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę
 • doskonalą koordynację ruchową
 • wzmacniają swoją motywację do systematycznych ćwiczeń
 • stosują ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie
 • korzystają z bieżni zwiększając wydolność krążeniowo-wydechową
 • podczas ćwiczeń na rowerkach stacjonarnych wzmacniają i rozbudowują mięśnie
 • rozwijają dużą motorykę
 • ćwiczą równowagę

Nasi uczniowie:

 • uczestniczą w autostymulacji fal mózgowych
 • świadomie trenują koncentrację 
 • zwiększają możliwości pracy mózgu
 • poprzez stymulację swoich fal mózgowych wzmacniają swój potencjał intelektualny
 • uczą się wyciszania emocji i wchodzenia w stan relaksu
 • poprzez kontrolę odpowiednich fal mózgowych mogą usprawniać sferę komunikacji werbalnej

Nasi uczniowie:

 • uczą się pracy z podstawowymi technikami ceramicznymi
 • tworzą misy, kubki, płytki ceramiczne
 • dekorują wykonywane z użyciem szkliw
 • malują elementy angobami
 • nakładają tlenki żelaza
 • wykorzystują walcarkę automatyczną do tworzenia większych, płaskich elementów
 • tworzą element 3d z wykorzystaniem form
 • uczą się pracy przy profesjonalnym kole garncarskim

Nasi uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi pralki i żelazka, 
 • doskonalą umiejętności odczytywania symboli chemicznych na metkach,
 • doskonalą umiejętności związane z codziennym utrzymaniem czystości,
 • nabywają umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi,
 • nabywają umiejętność szycia ręcznego i maszynowego, 
 • wykonują drobne naprawy,
 • szyją i wypełniają poduszki, maskotki, tekstylne ozdoby świąteczne,
 • nabywają umiejętności pracy z wykrojem krawieckim,
 • szyją fartuchy kuchenne, pościel, maseczki, ściereczki kuchenne.

Nasi uczniowie:

 • rozwijają aktywność ruchową
 • wspomagają rozwój układu oddechowego i ruchowego
 • uczą się prawidłowo dozować wysiłek
 • hartują organizm
 • uczą się poprawnie wykonywać ćwiczenia symetryczne i asymetryczne
 • pod okiem nauczyciela kształtują poszczególne partie mięśni

Nasi uczniowie:

 • doskonalą umiejętności obsługi sprzętu poligraficznego i biurowego – drukarka, ksero, niszczarka, laminarka, gilotyna, bindownica,
 • doskonalą umiejętności korzystania z programów tekstowych i graficznych,
 • doskonalą umiejętności korzystania z multimedialnych programów użytkowych i edukacyjnych,
 • rozwijają umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie oraz ich przetwarzania,
 • rozwijają zainteresowań informatycznych i technicznych oraz wdrażanie do świadomego korzystania z najnowszych zdobyczy techniki,
 • doskonalą umiejętności bezpiecznego korzystania z komputerów, telefonów komórkowych i Internetu.

Nasi uczniowie:

 • zajmują się pielęgnacją roślin doniczkowych w sali oraz na terenie szkoły
 • tworzą okolicznościowe kompozycje roślinne, bukiety, dekoracje, stroiki,
 • nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętami i narzędziami ogrodniczymi,
 • uprawiają kwiaty i zioła w przyszkolnym ogrodzie,
 • uczestniczą w pracach sezonowych na terenie placówki oraz poza nią, wykonując takie czynności jak: grabienie liści, sadzenie kwiatów, odśnieżanie, wyrywanie chwastów z rabat kwiatowych,
 • rozwijają własną kreatywność, uzdolnienia oraz zainteresowania
 • poznają różne techniki stosowane we florystyce.

  Nasi uczniowie:

  • wykonują prace różnymi technikami rękodzielniczymi między innymi: dekoracje z papierowej wikliny, ozdoby z masy papierowej, malowanie na porcelanie, malowanie na szkle,
  • tworzą prace malarskie na płótnie, drewnie,
  • przygotowują na zamówienie drewniane tabliczki z sentencjami, życzeniami,
  • wykonują ozdoby techniką decoupage, 
  • uczą się quilling’u
  • zdobywają umiejętności z zakresu techniki origami
  • wyrażają własne emocje poprzez aktywność artystyczną
  • uczą się pomysłowości, systematyczności i wytrwałości w pracy
  • pobudzają własną wrażliwość estetyczną

  Nasi uczniowie:

  • ćwiczą koncentrację na bodźcach wzrokowych i słuchowych
  • poprawiają koordynację wzrokowo-słuchową
  • rozwijają spostrzegawczość wzrokową
  • budują wyobrażenia i zdobywają wiedzę na temat otaczającego ich świata
  • poprawiają orientację w schemacie własnego ciała
  • ćwiczą zdolności manipulacyjne
  • rozwijają wrażliwość dotykową
  • doskonalą orientację w przestrzeni
  • stymulują lub wyciszają zmysły

  Nasze zajęcia umożliwiają:

  N

  Rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości

  N

  Aktywne uczestnictwo w budowie kultury

  N

  Budowanie pozytywnego, ciepłego obrazu samego siebie

  N

  osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności

  N

  Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku

  N

  Rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań

  Zajęcia kształtujące kreatywność

  Rozwijają zainteresowania i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej oraz teatralnej. Służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi podopiecznymi naszej fundacji.

  Zajęcia rozwijające komunikowanie się

  Mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób, również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej.

  Funkcjonowanie osobiste i społeczne

  Zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

  Co nas wyróżnia?

  Mało liczne oddziały klasowe

  Organizacja wycieczek i wyjazdów

  Indywidualne podejście do ucznia

  Dowóz do szkoły

  Wysoko wykwalifikowana kadra

  Bogato wyposażone pracownie