Od września do grudnia 2020 r. Fundacja Novum Spatium prowadzi zajęcia z młodzieżą niepełnosprawną w ramach zadania publicznego: ”Wspieranie działań mających na celu integracje osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, tj. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w formie zajęć świetlicowych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zabrze”

Projekt jest współfinansowany w ramach zadania publicznego, ze środków miasta Zabrze.