W skład przeprowadzanych zajęć wchodzą: socjoterapia, ogrodnictwo, rękodzieło artystyczne, piłka nożna, nordic walking, zajęcia informatyczne, dogoterapia oraz zajęcia taneczne. Zajęcia są organizowane w ramach zadania publicznego:” Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie, i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z obszaru miasta Zabrze w 2022 roku”.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.