W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową uczestnicy programu Rehabilitacja 25+ wzięli udział w Drodze Krzyżowej w parafii pw. św. Franciszka w Zabrzu.

W wydarzeniu brali udział uczestnicy i opiekunowie pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25+”.

Program Rehabilitacja 25+ jest finansowany ze środków PFRON. 

 

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.