27 marca 2023 roku uczestnicy programu Rehabilitacja 25+ zwiedzili Zamek w Starych Tarnowicach w Poszukiwaniu Skarbu i znaleźli szkatułę ze „złotymi monetami” oraz wzięli udział w warsztatach malowania na płóciennych torbach.

W wydarzeniu brali udział uczestnicy i opiekunowie pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON. 

 

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.