Dnia 22 maja 2023r. wybraliśmy się na wycieczkę do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, gdzie nasi wychowankowie zdobywali wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących ZOO w Chorzowie oraz poznały warunki ich życia. Zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt pochodzącymi z różnych sfer klimatycznych świata.

W wydarzeniu brali udział uczestnicy i opiekunowie pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.