Uczestnicy Świetlicy 25+ bawili się i uczyli w mieszkaniu treningowym, jeździli na wycieczki m. in. do Wioski Indiańskiej, Multikina oraz odwiedzili Puchate Ranczo a także poznawali folklor w Skansenie.

W wydarzeniu brali udział uczestnicy i opiekunowie pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON. 

 

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.