Wspólne odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego” z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

10 listopada, w przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości uczniowie naszej szkoły brali udział w odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i pamiątkowych zdjęciach. We wspólnym śpiewaniu brali wraz z opiekunami uczestnicy pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON. 

 

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.