W Wielkanocnym malowaniu jajek udział brali uczestnicy i opiekunowie pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25+”.

Program Rehabilitacja 25+ jest finansowany ze środków PFRON. 

 

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.