Mimo zimy za oknem uczestnicy programu Rehabilitacja 25+ szykują się do Świąt Wielkanocnych.

W wydarzeniu brali udział uczestnicy i opiekunowie pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON. 

 

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.