Wyjście na zawody gimnastyczne do Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zabrzu.

 

W wydarzeniu brali udział uczestnicy i opiekunowie pilotażowego programu: „Rehabilitacja 25 plus” finansowanego ze środków PFRON.

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.