Fundacja Novum Spatium prowadzi od września 2021 do sierpnia 2022 r. Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków PFRON .