Kontakt

Fundacja Novum Spatium

ul. Zgrzebnioka 58
41-500 Chorzów

KRS: 0000528797
NIP: 6272740211
REGON: 360301599

Nr rachunku bankowego w PKO Bank Polski SA:
64 1020 2313 0000 3202 0532 2583

tel./fax 32 241 47 19
mail: fundacja@novumspatium.pl

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zabrzu
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zabrzu

ul. Olchowa 2
41-806 Zabrze

tel. 32 274 20 57