W ramach realizacji zadania publicznego, w ramach zadania publicznego realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. prowadziliśmy zajęcia dla osób niepełnosprawnych z Zabrza w okresie od września do grudnia 2021 r.W ramach programu prowadzone były zajęcia z dogoterapii,socjoterapii, zajęcia kulinarne, informatyczne, stolarskie, nauki pływania. Młodzież niepełnosprawna brała także udział w licznych wycieczkach, m.in. do Częstochowy, Krakowa, Brennej, Bębła, Tarnowskich Gór, na Jurę Krakowsko-Częstochowską.