Zapraszamy wszystkich naszych uczniów 1 września na godzinę 13:00.

Pierwsze klasy w tym dniu zostaną dłużej po oficjalnym przywitaniu, bo trzeba poznać wychowawców, swoje sale lekcyjne i oswoić nową przestrzeń.

Novum Spatium odtąd przy ulicy Karczewskiego 10. Nie pomylcie się!

ZAPRASZAMY!