Czerwiec w świetlicy to czas zabaw ruchowych, zajęć artystycznych i pogody ducha. Dobra atmosfera wyziera z każdego zdjęcia. Bo to aktywna grupa, lubiących się ludzi. Dobrze pracują i bawią się razem każdego dnia.

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.

 

 

Program Rehabilitacja 25 + jest finansowany ze środków PFRON.