O nas

Branżowa Szkoła I Stopnia powstała wraz z wejściem w życie reformy oświaty we wrześniu 2017 roku. Zastąpiła dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową. Branżowa szkoła I stopnia jest pierwszym etapem uzyskania kwalifikacji zawodowych. Absolwenci mogą kontynuować naukę aby uzyskać wyższe kwalifikacje w szkołach branżowych II stopnia.

Nauka w naszej szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących takich jak język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, biologia, geografia chemia, podstawy przedsiębiorczości czy wychowanie fizyczne, ale przede wszystkim przedmioty zawodowe. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej, podstaw żywienia człowieka, wyposażenia zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy raz podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.