Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO I KLASY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
1. Nabór: 8 Kwietnia – 21 Czerwca 2019 r
2. Nabór: 24 Czerwca – 31 Sierpnia 2019 r

Ogłoszenie uczniów przyjętych:
1. Nabór: 9 Lipca 2019 Roku
2. Nabór: 30 Września 2019 Roku

Dokumenty kandydata do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: