Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO I KLASY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:
1. Nabór: 6 maja – 26 czerwca 2020 r
2. Nabór: 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r

Ogłoszenie uczniów przyjętych:
1. Nabór: 6 lipca 2020 r
2. Nabór: 1 września 2020 r

Dokumenty kandydata do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania)

Zaświadczenie lekarskie zezwalające na naukę w szkole (do pobrania)

aktualne orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego,

3 fotografie legitymacyjne,

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),