O nas

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy została stworzona w 2016 roku z myślą o indywidualnych potrzebach osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, a nauka w nich jest bezpłatna. Szkoła jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w wieku do 24 lat.

Nauczanie w tym typie szkoły opiera się na kompleksowej organizacji nauczania i wychowania, koncentrującej się na sytuacyjnym i zadaniowym wspieraniu uczniów do podejmowania aktywności zawodowej.

Staramy się, aby szkoła sprostała oczekiwaniom uczniów a także aktualnym potrzebom społecznym. W naszej pracy stosujemy nowatorskie  metody i narzędzia oraz  angażujemy  się w projekty, które pomagają nam w udoskonalaniu naszej  działalności.
Misją naszej szkoły jest wychowanie w duchu chrześcijańskim, przekazanie młodemu człowiekowi odpowiedniego systemu wartości, wspieranie wychowawczej roli rodziny, akcentowanie godności każdego człowieka i troska o integralny (wszechstronny) rozwój ucznia. Celem dyrekcji i całej kadry jest, to by uczniowie, których mamy pod opieką byli śmiałymi i świadomymi siebie Polakami znającymi swoje prawa i obowiązki.

Co nas wyróżnia:

  • mało liczne oddziały klasowe,
  • indywidualne podejście do ucznia, jego procesu kształcenia, sukcesów i problemów,
  • inspirujące i nowoczesne wnętrze,
  • wysoko wykwalifikowana kadra, nasi nauczyciele na bieżąco uczestniczą w różnych szkoleniach,
  • współpraca z licznymi specjalistami na terenie szkoły
  • organizacja wycieczek i wyjazdów
  • dowóz do szkoły
  • pracownie: kulinarna, krawiecka, informatyczna, biurowa i hotelarska