Wsparcie

Ludzi dobrej woli, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, które popierają naszą działalność prosimy o wsparcie finansowe. Jest to konieczne, byśmy dalej mogli pomagać innym.

Dane do przelewu

Fundacja Novum Spatium

ul. Zgrzebnioka 58
41-500 Chorzów

nr rachunku: 64 1020 2313 0000 3202 0532 2583
PKO Bank Polski SA
tytuł: Darowizna na cele statutowe