O nas

Fundacja Novum Spatium powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. W swoich założeniach statutowych przewiduje wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w sferze edukacji, lecznictwa, opieki, mieszkalnictwa i pracy.

Fundacja od 2016 r.prowadzi w Zabrzu dwie bezpłatne szkoły specjalne. W marcu 2019 r. planujemy otworzyć nasze pierwsze „mieszkanie chronione”.

Obecnie Fundacja pracuje nad utworzeniem miejsca dziennego pobytu oraz zakładu pracy dla swoich podopiecznych.

NASZ SPONSOR