Fundacja

Charles Kettering, amerykański wynalazca, inżynier i nauczyciel powiedział kiedyś: „Interesuję się przyszłością, bo to tam spędzę resztę mojego życia”. Rodzice, kiedy patrzą na swoje dzieci, bez względu na to czy są zdrowe czy też niepełnosprawne, często myślą o przyszłości. Zastanawiają się, jaki los im tworzą działając (lub nie) właśnie teraz. I to te myśli i wątpliwości stały się iskrą do wspólnych, rodzicielskich działań. Bo Fundacja „Novum Spatium” została powołana z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. A zwrot „novum spatium”, w tłumaczeniu z łaciny, oznacza „nowa przestrzeń, nowe miejsce”. Bo Fundacja podejmować ma działania, których celem jest powołanie i działanie miejsc nowych i dających bezpieczną i pełnoprawną przestrzeń przyszłego życia niepełnosprawnych (teraz) dzieci. W swoich założeniach statutowych przewiduje wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom – przede wszystkim w sferze edukacji, lecznictwa, opieki, mieszkalnictwa i pracy.

Stała transformacja gospodarki, przejawiająca się w zanikaniu jednych, a powstawaniu innych zawodów lub stanowisk pracy, wymagających odmiennych kwalifikacji, wchodzących w zakres wielu specjalizacji zawodowych, coraz większa rola umiejętności i kompetencji społecznych, takich jak: współdziałanie, komunikatywność, własna inicjatywa, samodzielność, adaptacja do określonych warunków, powoduje, że te wymagania są coraz trudniejsze do spełnienia nawet przez ludzi w pełni zdrowych.

Osobom niepełnosprawnym jest jeszcze trudniej sprostać tym oczekiwaniom, przygotować się i dostosować do tempa zmian życia czy rynku pracy. Należy przełamywać stereotypy w postrzeganiu niepełnosprawności, które są zorientowane na rejestrację ograniczeń i słabości, z góry pozbawiając osoby przewlekle chore czy niepełnosprawne szans samorealizacji poprzez pracę czy samodzielną egzystencję. Dlatego szczególnym zainteresowaniem obdarzamy młodzież w wieku szkolnym oraz kwestię szkolnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej.  A naszą troską jest nie tylko zapewnienie osobom niepełnosprawnym kształcenia ponadgimnazjalnego na najwyższym poziomie, ale i zapewnienie im możliwości zatrudnienia i samodzielności na miarę możliwości każdej z tych osób.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań znajdziecie Państwo z odpowiednich zakładkach. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje III sektora pragnące wspomóc naszą działalność, prosimy o wpłacanie kwot na konto fundacji. Zapewniamy umieszczenie danych firmy na stronie internetowej fundacji jako partnerów i sponsorów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!